L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts aprova el projecte de millora de l'abastament d'aigua

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts aprova el projecte de millora de l’abastament d’aigua

  • Les obres, amb un cost aproximat d’un milió d’euros, serviran per reduir les fuites i garantir un ús eficient

La Junta de Govern Local ha aprovat el projecte Actuacions per a la millora de l’abastament en baixa de Sant Vicenç dels Horts per afrontar la situació excepcional de sequera a Catalunya. El projecte l’ha redactat l’empresa SGAB (Sociedad General de Aguas de Barcelona – Aigües de Sant Vicenç dels Horts), com a concessionària dels serveis d’abastament d’aigua potable del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts. El termini total d’execució del projecte s’estima en 11 mesos i ascendeix a un import total de 933.275,58 euros.

S’ha identificat un rendiment menor a les xarxes d’abastament d’aigua degut a avaries i fuites que es reprodueixen cada vegada amb més freqüència. Aquestes xarxes estan formades per canonades que han superat amb escreix la seva vida útil. Al mateix temps, malgrat el municipi compta amb un sistema de regulació i sectorització, es constata que encara hi ha zones on la xarxa de distribució funciona amb pressions molt superiors a les pressions òptimes requerides del servei, que provoquen que les canonades d’aquestes zones treballin en condicions d’estrès superiors als recomanats, accelerant el seu envelliment i incrementant el risc de patir avaries.

Les principals actuacions que es portaran a terme dins d’aquest projecte són: 

  • La renovació de la xarxa d’aigua potable a la zona de la Font del Llargarut
  • La renovació de les canonades als carrers de Corunya, d’Anselm Clavé i d’Olesa
  • La instal·lació de tres noves reguladores de pressió telecomandades i monitoritzades, a més de l’automatització de dues reguladores existents

El regidor d’Espai Públic, Accessibilitat i Serveis Municipals, Xavi Gómez, ha afirmat: “Portem ja temps fent actuacions per a la millora i la renovació de les xarxes de subministrament d’aigua de Sant Vicenç dels Horts. El següent pas és atacar aquests dèficits estructurals. Més enllà del problema actual de la sequera, aquest canvis en el sistema de l’aigua són necessaris per a la ciutat”.

Compromís amb la reducció del consum d’aigua

Sant Vicenç dels Horts ha reduït de manera significativa el consum d’aigua gràcies a la responsabilitat de la ciutadania i al treball conjunt de l’Ajuntament i de la companyia subministradora, Aigües de Sant Vicenç dels Horts. Abans de l’estiu es van fer accions com el manteniment de pous, la reparació de fuites i la regulació de la pressió, mesures vitals per combatre els efectes de la sequera.

Posted in Consum, Economia, Serveis municipals, Territori i mobilitat