Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Tràmit Online: AMB La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda. Hi ha dues modalitats de targeta rosa: la targeta rosa metropolitana […]

Tràmit Online: AMB El passi metropolità d’acompanyant és un document que acredita el seu posseïdor per utilitzar els serveis de transport públic metropolitans dins dels 36 municipis metropolitans amb un acompanyant, sense que aquest últim hagi de pagar el viatge. […]

Tràmit Online:     https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa necessària una atenció continuada. El servei […]