Subvencions de caràcter social (menjador escolar, despeses escolarització, activitats extraescolars, casals estiu) any 2024

Descripció:

TERMINI DE SOL·LICITUD FINALITZAT.

Enllaç:  GUIA TRÀMIT TELEMÀTIC

En el cas de voler fer al·legacions sobre casals d’estiu 2024, clicleu el següent botó:

 

 

 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats i lluitar contra el risc social de la desprotecció d’infants i joves del municipi, atorga ajuts econòmics a les famílies per contribuir a finançar activitats relacionades amb l’escolarització i el lleure d’aquests sectors de la població. Les ajudes es destinen a famílies amb necessitats socials i econòmiques, i s’encaminen cap a afavorir que els seus fills i filles tinguin accés a les mateixes activitats que la resta d’alumnat amb igualtat d’oportunitats.

Quines activitats se subvencionen?

 • Activitats extraescolars esportives (amb un màxim d’una activitat per esportista), d’aprenentatges de llengües estrangeres, musicals, expressió artística i tecnologia (amb un màxim d’una activitat entre llengües estrangeres, musicals, expressió artística i tecnològica) (d’I3 a 4t ESO).
 • Casals d’estiu (d’I3 a 4t ESO)
 • Les escoles bressol municipals (de I0 a I2)
 • Menjadors escolars (d’I3 a 4t ESO)
 • Despeses d’escolarització: materials escolars, sortides, etc. (d’I3 a 4t ESO)


Quins són els terminis per a cadascun dels ajuts?

 • Ajuts complementaris de menjador: fins al 31 de maig de 2024
 • Ajuts a l’escolaritat: fins al 31 de maig de 2024
 • Ajuts per a activitats extraescolars (esportives, llengües estrangeres, música, art i tecnologia): del 9 de setembre al 13 d’octubre de 2024
 • Ajuts per a Casals d’estiu: fins al 03 de maig de 2024


Documentació a aportar

 • Formulari (telemàtic) de sol·licitud de la subvenció, on es contenen les corresponents declaracions responsables i que es pot tramitar des del següent enllaç.
 • Llibre de família complet i, si és el cas, sentència de separació o divorci o conveni regulador en què consti la pensió alimentària i la custòdia de fills i/o filles (*)
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal). En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, passaport o document que legalment els substitueixi. (*)

(*) No cal la presentació del DNI i llibre de família si aquest s’ha aportat en convocatòries anteriors i no ha sofert canvis respecte a la darrera vegada que es va presentar.

 • En el cas de casals d’estiu, cal presentar a més el full de resguard del casal pel qual es sol·licita la subvenció. (**)
 • En el cas d’activitats extraescolars, cal presentar a més el full de resguard de l’activitat pel qual es sol·licita la subvenció.(**)

(**) Aquest resguard us ho falicitarà l’entitat en el moment que tramiteu la inscripció al casal d’estiu o activitat extraescolar

 • En cas d’activitats extraescolars i casals d’estiu fora del municipicaldrà aportar: full d’inscripció, NIF i nom de l’entitat, telèfon i adreça de correu electrònic de l’entitat i pressupost de l’activitat de tot el curs.

En el cas que la sol·licitud es presenti de forma presencial cal omplir, signar i presentar el formulari que pertoqui segons l’ajut a demanar.

 • Formulari núm. 1 per sol·licitar ajut per a menjador escolar, escolarització i casal d’estiu.
 • Formulari núm. 2 per sol·licitar les activitats extraescolars.


Com fer les sol·licituds?

Sol·licitud telemàtica:

Les persones interessades en aquesta convocatòria, hauran de cursar la sol·licitud telemàtica,  adjuntant la documentació (ABANS d’iniciar el tràmit telemàtic, recordeu tenir preparada la documentació en format PDF).

Teniu a disposició el servei d’assistència integral per la tramitació electrònica SIAC 360º, que ofereix suport en aquest tràmit telemàtic amb l’Ajuntament.

Aquest servei està disponible de dilluns a divendres de 8 a 20h mitjançant els  canals següents:

 • Telèfon: 93 046 01 10 o al 93 656 18 18
 • Correu electrònic: siac360@svh.cat

En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m”, que consisteix en enviar un formulari amb les dades de la persona, per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14 h o tarda de 15 a 20 h).

Sol·licituds presencials

De manera excepcional, només les famílies que no disposin de cap mitjà electrònic podran presentar la sol·licitud en paper i presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana), situat a l’edifici municipal de Can Comamala, al carrer de Jacint Verdaguer, 105-113.

La cita prèvia es pot demanar:

Matèria

Beques, ajuts i subvencions

Formes de tramitació

Presencial, Per Internet

Documents