Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet obtenir l’ampliació del termini establert per a l’inici de les obres que disposen de llicència o per a l’execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

Aquest tràmit permet obtenir la llicència que autoritza la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé un complex immobiliari privat, o la seva modificació, quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments; així com les operacions que tinguin […]

Aquest tràmit consisteix en l’autorització municipal que permet dividir o parcel·lar un terreny en dues o més porcions i/o segregar-ne una o diverses porcions, sempre que es compleixi la legislació aplicable i l’ordenació territorial i urbanística. És necessària per tal […]

Tràmit  Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet obtenir una placa nova corresponent a un gual o número de finca per substituir una altra amb motiu de deteriorament o robatori. La col·locació i el manteniment de la placa anirà a càrrec del […]