Tràmit Online:    https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud d’autorització per a l’establiment d’una reserva temporal d’estacionament de vehicles amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega. Es tracta d’autoritzar a particulars i empreses de mudances l’ús […]

Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en la xarxa de desplegament del servei de telecomunicacions ja sigui en cable de coure o fibra òptica, que transcorri per via pública. Aquestes xarxes tenen diferents propietaris depenent de les empreses que […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Notificació d’avaries, i talls del servei de telefonia, internet i televisió ja sigui subministrat via cable convencional o fibra òptica. Aquests serveis es presten des de diferents operadors que tenen la seva pròpia xarxa desplegada pel municipi […]

Tràmit Online:  https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en e la xarxa de distribució elèctrica de mitja i baixa tensió propietat de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SAU, i les seves estacions transformadores.

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Notificació d’avaries, i desperfectes detectats en els elements dels jocs infantils.

Tràmit Online:    https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Notificació d’avaries i desperfectes detectats en els elements de mobiliari urbà, com bancs, papereres, tanques i baranes, jardineres, senyalització viària, pals de parada i marquesines de transport públic, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, parquímetres i aparca […]