Oberta la convocatòria d’ajuts de menjador escolar per al curs 2024-2025

  • Fins el 29 de maig es poden presentar les sol·licituds de manera telemàtica a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts informa que fins el 29 de maig es poden presentar les sol·licituds per a obtenir els ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2024-2025. El Consell Comarcal del Baix Llobregat gestiona l’atorgament d’aquestes subvencions, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants. 

Com en convocatòries anteriors, s’atorgaran ajuts del 70 al 100% del cost del menjador escolar, i el poden sol·licitar els pares, mares, tutors legals o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumnat d’ensenyament obligatori, i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2024-2025 de la comarca del Baix Llobregat. 

Com se sol·licita l’ajut
  • La sol·licitud només es pot fer de manera telemàtica a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
  • De forma excepcional i únicament per a les famílies que no disposin de cap mitjà electrònic, els centres educatius facilitaran el model de sol·licitud en paper. Aquesta sol·licitud s’haurà de retornar al centre educatiu dins del termini establert. 
  • Es pot contactar amb el Consell Comarcal al telèfon 93 685 24 00 de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, al centre escolar, o bé al telèfon de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 93 602 92 30, de dilluns a divendres, també de de 9 a 13 h. 
Ajuts complementaris

L’Ajuntament, a més, atorga ajuts complementaris, que s’afegeixen a les beques del Consell Comarcal. Per accedir-hi, és imprescindible demanar primer la subvenció al Consell Comarcal. L’Ajuntament complementa, en ocasions, aquelles subvencions atorgades de 60% a 75%, o de 75% a 100%, sempre per valoració social. Aquests ajuts tenen la finalitat de garantir l’accés al servei de menjador escolar dels nens i nenes de les famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.

La regidora d’Educació, Patrícia Higueras, ha explicat que les beques del Consell Comarcal “asseguren que els infants puguin tenir accés a un servei tan essencial com és el menjador escolar” i que els ajuts complementaris de Sant Vicenç dels Horts serveixen perquè “les famílies en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social puguin disposar sense dificultats del servei de menjador escolar”. La regidora d’Educació emmarca aquesta mesura en el compromís municipal per una educació inclusiva i equitativa, “on cap infant es quedi enrere per motius econòmics”, i en línia amb el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible, concretament del 4, que fa referència a una Educació de qualitat.

Posted in Educació, Serveis socials, Tràmits