Convocatòria de subvencions lloguer

Oberta la convocatòria de subvencions pel pagament del lloguer per a persones que tinguin entre 36 i 64 anys

  • La renda mensual de lloguer o cessió a Sant Vicenç dels Horts no pot ser superior a 900€ per habitatge i 450€ per habitació
  • S’han de sol·licitar telemàticament a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o presencialment al SIAC

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per sol·licitar les subvencions pel pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024 per a persones que tinguin de 36 a 64 anys, a data 26.02.2024. 

El termini de presentació de les sol·licituds es va iniciar el 15 d’abril de 2024 a les 9h i finalitzarà el 10 de maig de 2024 a les 14h. L’Oficina Local d’Habitatge, situada a La Foneria, ofereix atenció personalitzada i acompanyament en la tramitació d’aquestes subvencions.

Podeu consultar tots els supòsits a les bases de la convocatòria, que també us resumim a continuació:

 

Qui la pot sol·licitar?

  • Les persones beneficiàries han de tenir de 36 a 64 anys a data 26.2.2024  i ser titular del contracte d’arrendament o cessió d’ús de l’habitatge o habitació objecte de la petició de sol·licitud de subvenció.
  • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals del conjunt de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,75€) en relació a l’exercici fiscal 2022.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes mensuals de lloguer o preu de cessió relatius a 2024 en el moment de presentar la sol·licitud, i presentar tots els rebuts pagats fins a la data pels sistemes permesos.

 

Ingressos computables

Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2022, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

 

Com presentar les sol·licituds

La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant imprès normalitzat que trobareu al web https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts/ajuts-pagament-habitatge o l’Oficina Virtual de Tràmits https://web.gencat.cat/ca/tramits

 

  • Presentació electrònica:


  • Presencialment:
  • Al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana), situat al c. Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 105-113, mitjançant cita prèvia, que es pot demanar per telèfon: 93 656 11 11 o al web municipal: www.svh.cat

 

Oficina Local d’Habitatge

Recordeu que l’Oficina Local d’Habitatge es troba a la vostra disposició per a dubtes i consultes, que podeu resoldre presencialment a l’Edifici La Foneria (c. Claverol 6-8), mitjançant la bústia de correu habitatge@svh.cat, o bé trucant telefònicament al 93 602 92 00 ext. 4389 o 4393

Posted in Habitatge