La moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran, punt destacat del Ple d’abril

  • La sessió serà demà, 18 d’abril, a les 18.30 h a la Casa de la Vila, i es retransmetrà en directe per Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM) i per Sant Vicenç TV

Un dels punts destacats del Ple d’abril serà la moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. Durant el 2023, aquest òrgan de consulta i participació va elaborar els seus judicis sobre tres temes concrets. El primer: Les pensions són un dret, i el sistema públic de pensions és sostenible i indispensable. El segon: L’edatisme a la publicitat i als mitjans de comunicació. I el tercer: Viure amb benestar i seguretat, gaudir de bona salut. Els dictàmens recullen importants reivindicacions de les persones grans del Baix Llobregat i expressen un posicionament clar front l’edatisme i la vulneració de drets de les persones grans.

Els grups municipals PSC, Sant Vicenç en Comú-Podem, i Junts per Sant Vicenç que el Ple s’adhereixi a aquests documents i iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi compliment.

El Ple municipal ordinari serà demà dijous, 18 d’abril; començarà a les 18.30 h a la sala de Plens de la Casa de la Vila. També es podrà seguir en directe per Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM), pel web de videoactes de l’Ajuntament i per Sant Vicenç TV.

Podeu consultar tots els temes del Ple en l’ordre del dia. 

Recuperació d’un immoble municipal

L’Ajuntament disposa de 9 habitatges per prestar un reallotjament urgent i temporal. Un d’aquests immobles es troba ocupat per una família: a finals de l’any passat es va constatar que els inquilins havien canviat el pany d’accés de la porta principal i trencat els panys de la resta d’habitacions lliures amb l’objectiu de disposar de tot l’habitatge per a ús propi.

Malgrat haver passat un any des de la sol·licitud de desallotjament voluntari de l’habitatge, els serveis municipals han seguit duent a terme el seguiment social de la família per reconduir una sortida i alternativa habitacional, ja que tot i trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, la situació d’emergència ha desaparegut. S’ha negociat possibles sortides amb els inquilins, però cap ha resultat. En el Ple d’abril es debatrà la recuperació d’aquest immoble municipal.

 

Canvis en les ordenances municipals

En la sessió plenària d’aquest dijous també s’aprovarà la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, que passarà a anomenar-se Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a llicència o comunicació, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat i modificacions. També es canviaran les 14 taxes incloses en aquesta ordenança.

A més, es votarà l’esmena d’errors materials a l’ordenança fiscal núm. 8 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

 

Adhesió a LIVING-IN.EU 

Els regidors i regidores votaran la proposta de resolució presentada per PSC i Sant Vicenç en Comú-Podem, d’adhesió a la iniciativa a “LIVING-IN.EU The European way of digital transformation in cities and communities”, on es demana als responsables polítics, les organitzacions, les xarxes de ciutats i les comunitats, que defensin l’estreta cooperació a través de la governança multinivell de la UE i la ciutadania. Aquesta iniciativa està relacionada amb la transformació de Sant Vicenç dels Horts en un municipi intel·ligent, connectat i pròxim a la ciutadania, recollida en l’àmbit 5 del Pla d’Actuació Municipal 2023-2027.

L’Ajuntament vol aprofitar els avantatges tecnològics i gestionar els recursos públics per donar resposta a les necessitats de les persones i del territori a través d’una organització oberta, pròxima, transparent i transversal que sigui responsable i eficient. És per aquest motiu que l’Ajuntament ha de fer una aposta valenta per accelerar la transformació digital sostenible.

 

Gratuïtat de l’Educació Infantil

Junts x Sant Vicenç presentarà al Ple una moció per garantir l’accés a la gratuïtat progressiva de l’educació de primer cicle per a totes les famílies de Sant Vicenç dels Horts. La proposta planteja que la gratuïtat i la universalitat de l’etapa d’Educació Infantil esdevé clau pel desenvolupament integral dels infants, per a la cohesió territorial, social i cultural, per a la conciliació laboral i familiar, i per a la incorporació de les dones (encara les principals cuidadores) al món laboral. La moció demana crear 114 places d’I2 i 92 places d’I1 a la ciutat per aconseguir-ho.

 

Audiència Pública 

Una setmana després del Ple municipal, el 25 d’abril, se celebrarà l’Audiència Pública a la Sala de Plens a les 18.30 h. El veïnat que vulgui participar ha d’enviar un correu electrònic a audienciapublica@svh.cat amb la seva petició.

Posted in Ple municipal