Sant Vicenç dels Horts proporciona una bona qualitat d’informació a la ciutadania, segons la Sindicatura de Greuges de Catalunya

Sant Vicenç dels Horts proporciona una bona qualitat d’informació a la ciutadania, segons la Sindicatura de Greuges de Catalunya

  • Un informe posa de relleu diversos aspectes clau treballats per l’Ajuntament per garantir-ne el dret d’accés 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha rebut una avaluació positiva per part del Síndic de Greuges de Catalunya en l’exercici del dret d’accés a la informació pública a través del seu web. Aquest anàlisi s’ha dut a terme mitjançant un test de sol·licitant ocult. Això implica l’enviament de sol·licituds d’accés a la informació a diferents administracions, seguides del seguiment de la seva tramitació i resolució. A partir d’aquesta avaluació, es van identificar els aspectes que compleixen amb les determinacions de la llei i es van proposar millores.

L’informe resultant destaca els punts forts i les àrees que podrien ser millorades en l’accessibilitat, eficàcia, comprensió, garanties i reutilització de la informació proporcionada per l’Ajuntament. Per últim, el Síndic també ha emès una sèrie de recomanacions sobre el procediment administratiu en relació amb l’accés a la informació pública, que tenen l’objectiu de millorar encara més la transparència i l’eficàcia en l’atenció dels drets de la ciutadania.

La regidora responsable de l’àrea de Govern Obert i Transparència, Mireia Vergés, ha expressat: “Aquest informe referma l’aposta de l’Ajuntament per garantir la transparència i la participació activa de la ciutadania en la vida municipal L’Ajuntament es compromet a continuar treballant en la millora de l’accessibilitat i la qualitat de la informació proporcionada a la ciutadania, perquè és una de les claus de la democràcia”.

En la carta enviada a l’alcalde, Miquel Comino, la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, expressa la seva confiança que aquesta avaluació sigui un instrument útil per millorar el compliment de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i per garantir els drets de la ciutadania.

Podeu consultar l‘informe complet de l’avaluació del Síndic de Greuges de Catalunya. 

Posted in Tràmits