La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, sota la presidència de l’alcalde Miguel Comino, està integrada pels següents tinents/es d’alcaldia: Mireia Vergés, Inma Moyano, Isidre Bautista, Jordi Campmany, María Peláez, Xavier Gómez i Patricia Higueras. Celebra les sessions els divendres no festius de l’any, a excepció del mes d’agost.

La seva competència bàsica és l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. També es pot encarregar d’aquelles altres que l’alcalde o el Ple li deleguin.

Està formada pels membres que a continuació es relacionen:

  • Miguel Comino
  • Mireia Vergés
  • Inma Moyano
  • Isidre Bautista
  • Jordi Campmany
  • María Peláez
  • Xavier Gómez
  • Patricia Higueras