Convocatòria d’un procés de selecció per a la contractació d’una persona en la modalitat temporal de relleu, per jubilació parcial, en la categoria d’administrativa, mitjançant concurs oposició lliure

Presentació de sol·licituds

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital (adjuntant la documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC (Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

  • Per telèfon: 900.111.656
  • Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)
  • Correu electrònic: siac@svh.cat

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon d’assistència als tràmits telemàtics per donar suport a la ciutadania: 93.626.06.61 en horari: de dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Lloc de treball:

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la convocatòria d’un procés de selecció per a la contractació d’una persona en la modalitat temporal de relleu, per una jubilació parcial, en la categoria d’administratiu/va, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

Identificador: RH112022000026
Procediment de selecció: Ofertes de treball
Inici de presentació de sol·licituds: 04/10/2022 00:00:00
Finalització de presentació de sol·licituds: 25/10/2022 23:59:00
Tipus de personal: Laboral temporal
Grup de titulació: Grup C, Subgrup C1
Sistema de selecció: Concurs oposició