Arxiu municipal i memòria històrica

L’Arxiu Municipal de Sant Vicenç dels Horts és el servei que s’encarrega de la gestió, la preservació, la promoció i la difusió del patrimoni documental de la ciutat.

L’Arxiu gestiona la documentació generada per l’Ajuntament, assessorant i donant suport a l’administració municipal en el tractament, classificació i ordenació dels seus arxius, amb l’objectiu de permetre a les persones i les institucions l’exercici del dret a la informació i l’accés a la documentació, i de donar a la ciutadania, als estudiosos i al públic en general les eines necessàries per a la recerca i la investigació.
Així mateix, custodia documentació de persones físiques i jurídiques que tingui valor per al coneixement històric o cultural de la nostra ciutat, que ingressen a l’Arxiu a partir de donacions, cessions, dipòsits o préstecs temporals.

Des de l’any 2007, Catalunya compta amb una llei on es reconeix el compromís de les institucions i de la societat catalana amb la recuperació de la memòria històrica. Des de l’Arxiu municipal, ja fa anys que es treballa en aquest camp.

Amb la creació de la regidoria de Memòria, l’any 2019, es vol donar un nou impuls als projectes que contribueixin a la recuperació i la revisió de la memòria democràtica de la ciutat, a través de la recerca documental i de la recuperació de testimonis que van viure els successos polítics i socials del segle XX, amb l’objectiu de difondre’ls a través de documentals, publicacions i presentacions públiques .

Podeu contactar:
Telèfon: 93 656 49 41
Bústia: arxiu@svh.cat