Passaport Edunauta

El Passaport Edunauta és un projecte de creació d’oportunitats educatives i d’acreditació i reconeixement social d’aprenentatges fets fora de l’escola per a infants de 4t i 5è de primària.
El passaport és una eina a mode de diari d’experiències en el que tots els infants van acumulant aprenentatges a través de la seva participació en activitats educatives locals. El passaport connecta aprenentatges dins i fora de l’escola, i defineix i fa visible el que estan aprenent els infants participant de les activitats que proposen els diferents agents presents al territori.

Tot infant del territori que rebi el seu Passaport Edunauta es convertirà automàticament en un edunauta i amb ell podrà:

  • 1. explorar i viatjar a les activitats de tots els seus espais edunautes del seu municipi.
  • 2. triar i crear el seu propi itinerari educatiu.
  • 3. mostrar i fer visibles els seus aprenentatges.
  • 4. celebrar i compartir el que ha après amb la resta de la comunitat.

 

És una metodologia innovadora que posa en valor tots els aprenentatges que tenen els infants connectant temps i espais educatius.

El passaport ens permet enllaçar totes les activitats educatives de Sant Vicenç dels Horts, independentment de l’agent o l’espai educatiu que les impulsa, sota un mateix objectiu educatiu, ampliant-ne l’abast i enfortint la pròpia xarxa educativa.

El passaport edunauta permet treballar de manera conjunta a tots els agents educatius (centres educatius, departaments municipals, biblioteca, entitats, associacions...) amb la finalitat de millorar les oportunitats educatives dels infants del territori.

Amb el catàleg d’activitats compartides i l’aliança de tots els agents educatius del municipi, assegurem arribar a tots els infants i famílies. Aquestes oportunitats educatives que ofereix el municipi ens ajuden a construir un itinerari de vida satisfactori.

Els aprenentatges dels infants van més enllà de les hores lectives que tenen els infants. Per això, creiem important reconèixer i acreditar les experiències viscudes pels infants, validant aquests aprenentatges.

 

Els cartells amb la programació de les activitats edunautes es publiquen periòdicament cada mes i els podeu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament, a les xarxes socials i als plafons municipals.