Tinença d’animals

Els animals de companyia són una font de satisfacció i proporcionen molts beneficis als seus propietaris. Tenir animals de companyia exigeix, però, complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris, amb els animals i amb la societat, és el que es coneix per tinença responsable.

Tots els animals han d’inscriure’s en el registre censal municipal i és imprescindible identificar el gos, el gat o la fura amb un microxip perquè pugui ser retornat en cas de pèrdua o robatori. No es pot maltractar ni abandonar mai cap animal i s’ha d’alimentar adequadament.