OMIC. Reclamacions o denúncies de consum

Protegim els drets dels consumidors

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei d’atenció a la població que desenvolupa les competències municipals de protecció i difusió dels drets dels consumidors i consumidores. Realitza les funcions d’ informació, assessorament, gestió i tramitació de les consultes, reclamacions, queixes i denúncies que presenten els consumidors i consumidores. Igualment realitza activitats de formació en consum adreçades a diferents col·lectius, així com també campanyes informatives i d’inspecció de consum als diferents sectors comercials i de serveis