Atrapant l’aire

Descripció

Mitjançant l’observació, l’experimentació i el joc, el taller ludicopedagògic Atrapant l’aire permet descobrir l’aire com a element que ens envolta i algunes de les seves característiques. També contribueix a que els infants prenguin consciència que l’aire es pot contaminar per diferents accions del dia a dia i reflexiona sobre bones pràctiques que afavoreixen una millor qualitat de l’aire.

Activitat adaptada a persones amb mobilitat reduïda.

Objectius

  1. Descobrir l’aire com a element que ens envolta.
  2. Conèixer la problemàtica de la contaminació atmosfèrica en relació a com afecta la salut de les persones i el medi ambient.
  3. Compartir i reflexionar sobre els canvis que podem realitzar als diferents espais naturals

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada.

Lloc

En una aula de l’escola, en el parc…. Durada: 1 h.