Busquem les figures del pessebre

Descripció

Busquem les figures del pessebre,  un joc en el que poden participar els infants i consisteix en buscar diferents figures que composen el pessebre.

El/La mestre/a proposarà els personatges i els infants mitjançant l’observació, participaran d’ aquest joc interactiu.

Objectius

  1. Donar a conèixer i apropar els alumnes de les escoles bressol a grups i manifestacions culturals locals i potenciar-ne la vinculació en les festes tradicionals.
  2. Fomentar les nostres tradicions com a vehicle de comunicació i interrelació entre les escoles bressol i el municipi.
  3. Treballar a l’aula mitjançant diferents activitats les figures  del  pessebre d’una manera global i transversal per assolir les capacitats i competències bàsiques del currículum.
  4. Participar activament i gaudir de l’activitat

Calendari i Horari

L’activitat de buscar les figures del pessebre tindrà lloc els dies 16, 19, 20 i 21 de desembre de 11 a 12h.

Lloc

Can Comamala.