Canvi d’aires o aires de canvi

Descripció

L’activitat s’adequa al públic destinatari: per als més petits, es parteix d’un conte els que submergirà en la problemàtica i, juntament amb els personatges de la història, esbrinaran com convertir-se en vigilants de l’aire. Per a públics més grans, el plantejament es basa en identificar els punts positius i negatius del nostre entorn pel que fa a la contaminació atmosfèrica i acústica, així com explicar quins problemes de salut comporten

Objectius

  1. Conèixer les causes de la contaminació atmosfèrica a la ciutat
  • Aprendre per què es produeixen.
  • Aprendre l’impacte ambiental que representen.
  • Entendre el debat ètic que generen.

2. Conèixer els punts de la ciutat que milloren la qualitat de l’aire

  • Aprendre per què ho són.
  • Aprendre l’impacte ambiental que representen.

3.Prendre consciència de les accions que podem dur a terme per millorar-la

  • Crear propostes per a la difusió dels coneixements obtinguts.
  • Difondre allò que s’ha après per conscienciar les persones de l’entorn immediat.
  • Comprometre’s en una acció de canvi en l’àmbit domèstic/quotidià.

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada.

Lloc

En qualsevol lloc amb ordinador i connexió a internet.