Com és la convivència a l’aula? construint relacions a través dels cercles de diàleg i les pràctiques restauratives

Descripció

Mitjançant dinàmiques de cercles de diàleg i pràctiques restauratives, iniciem una conversa amb el grup classe per identificar quines son les nostres necessitats, individuals i col·lectives, per construir una millor convivència a l’aula. Treballem amb l’alumnat des del JO i el NOSALTRES, per identificar pautes de conducta, conflictes mes freqüents, etc.

A partir de les conclusions que van sortint anem treballant amb ells i elles valors necessaris a l’aula per una bona convivència: el respecte, la confiança, l’empatia, l’escolta, la col·laboració…

Treballem sempre amb dinàmiques grupals i jocs amb els quals es puguin divertir i crear nous vincles entre ells i elles. D’aquesta manera volem potenciar la cohesió del grup classe.

L’activitat està enfocada per fer una sessió de 1,5h.

S’ofereix a l’alumnat de 1er i 2n de la ESO especialment, perquè formen part d’un nou cicle formatiu amb nous companys i companyes. Això genera noves sinèrgies entre ells i elles i trobem que es un bon moment per promoure valors que generen una millor convivència a l’aula a partir de les seves necessitats.

Objectius

  1. Aprendre a identificar les nostres necessitats a l’hora de conviure amb els altres: l’aula com a laboratori de convivència.
  2. Experimentar l’assertivitat mitjançant el diàleg amb els altres: dir les coses d’una altra manera perquè m’escoltin
  3. Teixir relacions i enfortir els vincles al grup classe: crear sentiment de pertinença al grup gràcies a la relació amb els altres
  4. Promoure la consciència i responsabilitat com a grup
  5. Evitar l’aparició de conflictes innecessaris
  6. Potenciar la cohesió de grup i els valors del respecte i la confiança mútua

Calendari i Horari

Preferiblement el primer trimestre del curs escolar.

La durada es de 1,5 h.

Lloc

L’aula del grup classe o bé una altra aula suficientment ampla per poder fer cercles i dinàmiques grupals.