Com sé què compro? El procés de compra dels aliments (mercat)

Descripció

Tallers específics per a centres d’educació especial es fan a la seu de l’Escola del Consum, de l’Agència Catalana del Consum, a Barcelona.

Objectius

  1. Treballar la transversalitat de l’educació del consumidor des de les diferents àrees curriculars.
  2. Reconèixer les pròpies emocions, fer-se preguntes i potenciar la capacitat de dialogar per tal de fer un consum responsable, actiu i crític. Aquestes són les competències bàsiques que es treballen en els tallers oferts a educació primària.
  3. Treballar l’educació del consum a secundària per ensenyar els joves a administrar els seus propis diners i afavorir la introducció d’hàbits de consum responsable, solidari i respectuós amb el medi ambient.

Calendari i Horari

Durant tot el curs.

Es pacta directament amb els organitzadors en funció de la seva disponibilitat i del calendari dels centres educatius.

Lloc

Seu de l’Escola del Consum, de l’Agència Catalana del Consum, a Barcelona.

Aquest tallers de l’Escola del Consum també es fan al centre educatiu.