Concurs literari Narcís Lunes i Boloix. XXXVII Edició infantil i juvenil

Descripció

Resum de les bases (cal que es faci una lectura de les bases completes per si hi ha hagut algun canvi en relació a les edicions anteriors)

  • Es poden presentar composicions literàries de poesia i narrativa d’alumnat de primària, ESO, FP i joves fins a 18 anys. També hi ha l’edició per a adults.
  • Es classificarà la tipologia dels participants en cinc grups:

1r grup: 8-10 anys (CM de primària)             2n grup: 10- 12 anys (CS de primària)

3r grup: 12-14 anys (1r cicle d’ESO)             4t grup: 14-16 anys (2n cicle d’ESO)

5è grup: 16-18 anys (Batxillerat i CF)

 

  • Cada participant pot presentar una composició en prosa o en poesia de tema lliure, mecanografiada o escrita en lletra totalment entenedora.
  • L’extensió màxima dels treballs és la següent: tres fulls per una sola cara, si es tracta d’un recull de poemes, i tres per una sola cara, en especialitat de prosa.
  • Cada escola de primària ha de seleccionar, prèviament, sis obres per grup classe: tres de poesia i tres de prosa. Cal que també faci les correccions prèvies pertinents abans de lliurar els treball.
  • Els treballs s’han de presentar per quadruplicat a la Regidoria d’Educació.

Objectius

  1. Potenciar l’interès per la creació literària entre els nens i joves de la nostra ciutat.
  2. Afavorir el gust per la lectura i l’escriptura.
  3. Potenciar l’ús de la llengua catalana.

Calendari i Horari

Abril.