Conèixer ens ajuda a prevenir

Descripció

La sessió consisteix en una presentació en PowerPoint, dividida en tres parts: la primera part  parla de les tasques dels/de les agents rurals, la segona part consisteix a reconèixer rastres dels animals que tenim prop de casa i la tercera part mostra un grup d’imatges d’actituds cíviques i incíviques amb el medi ambient. La sessió va acompanyada d’una part més pràctica que consisteix a veure i tocar rastres d’animals i a conèixer el material que fan servir els agents rurals.

Objectius

  1. Conèixer qui són els/les agents rurals i quines tasques duen a terme  per a la protecció del medi ambient.
  2. Fomentar actituds per ser respectuosos/es amb el medi ambient
  3. Descobrir com es fa el seguiment de rastres i característiques dels animals silvestres que ens envolten.
  4. Respectar l’ambient natural i tenir cura del bosc per  evitar els incendis forestals.

Calendari i Horari

Dependrà de les demanades.

Lloc

La xerrada es farà a qualsevol aula del centre educatiu que disposi d’un canó de projecció de Power-Point i d’un ordinador connectat. . El centre també assignarà una persona com a responsable del grup que hi serà mentre es faci  l’activitat.