Convidem els gegants a l’escola

Descripció

Els gegants de Sant Vicenç, el Vicenç i la Coloma, visiten les escoles. L’estada serà d’una setmana com a màxim. L’escola cal que els prepari un lloc fix dins del centre on els infants els puguin veure bé, sense que hi hagi desperfectes. Durant aquella setmana caldrà que els alumnes coneguin la història dels nostres gegants i se’ls expliqui en quines festes i actes participen per poder-los anar a trobar.

Disponible la proposta didàctica elaborada per a les activitats dels gegants (i el mamut Vènux i els diables) a www.reportEducacio.cat, per fer un treball abans, durant i després de l’activitat. La proposta conté un gran nombre d’activitats per triar (activitats d’introducció, de desenvolupament i de cloenda) per a cada nivell proposat i una guia didàctica per als mestres.

El curs passat, l’ Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya va presentar el projecte “Gegants a l’ Escola”. Es tracta d’ una proposta didàctica per endinsar l’alumnat d’educació Primària i les escoles en el món de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, i concretament en la tradició gegantera del nostre país. És una eina de treball interdisciplinari, pensat preferentment per ser treballat als centres educatius, que ofereix tot un ventall d’eines i estratègies per tal que els infants s’apropin a la realitat històrica, cultural i també social de la tradició gegantera. Per a més informació: http://www.gegantsalescola.cat/

Objectius

  1. Donar a conèixer i apropar els alumnes de les escoles a grups i manifestacions culturals locals i potenciar-ne la vinculació en les festes tradicionals.
  2. Fomentar les nostres tradicions com a vehicle de comunicació i interrelació entre l’escola i el municipi.
  3. Afavorir la presa de contacte del nen amb la figura dels gegants per tal d’evitar o eliminar les possibles pors que aquesta figura genera entre els més petits.
  4. Afavorir i potenciar l’adquisició d’hàbits socials.

Calendari i Horari

Un cop s’hagin formalitzat les inscripcions, s’enviarà el calendari a les escoles.

Lloc

Centres escolars.