De cabàs a cabàs… i una bona compra faràs!

Descripció

A través del joc tradicional de l’oca, els alumnes adquiriran de manera divertida el concepte de consum responsable i els principals impactes que causen els diferents estils de vida.

Objectius

  1. Afavorir una actitud crítica i activa per impulsar la compra responsable
  2. Valorar les repercussions ambientals i socials de determinats productes de consum quotidià
  3. Fomentar hàbits encaminats a un consum responsable amb criteris ambientals i socials
  4. Reflexionar sobre la importància de l’acció individual per a la millora ambiental i social

Calendari i Horari

Matí o tarda, a concertar, de dilluns a dissabte, al llarg de tot el curs escolar

Lloc

La xerrada es farà en qualsevol aula del centre educatiu que disposi d’un canó projector de PowerPoint, amb ordinador connectat, projector i pantalla.

El centre també assignarà una persona com a responsable del grup,  que hi serà present durant l’activitat.

Grups d’entre 10 i 30 persones aproximadament.