Educaesport

Descripció

L’esport que es practicarà serà el Korfball.

Els professors responsables dels grups inscrits disposaran d’un extracte del Reglament de disciplina esportiva del Consell Esportiu del Baix Llobregat i del reglament de l’esport que es practicarà.

L’àrea d’Educació Física de cada centre realitzarà un treball previ de l’esport practicat amb els alumnes a la seva escola.

En aquesta jornada, els alumnes podran practicar el que han après a l’escola, competint amb alumnes d’altres escoles.

En funció del volum de participants i d’escoles inscrites, mitjançant un sorteig, s’aparellaran els equips que representaran les escoles.

Objectius

  • Promoure l’esport de base en el seu vessant educatiu.
  • Mantenir i augmentar l’hàbit de practicar esport de manera continuada.
  • Afavorir i donar a conèixer les activitats esportives de sala als nens/nenes com a recurs educatiu en el temps de lleure.
  • Afavorir l’entorn competitiu entre les escoles perquè l’educador pugui actuar i valorar el comportament dels infants.
  • Reforçar l’adquisició de valors i hàbits esportius abans, durant i després d’un partit.