El refugi climàtic de la Dra. Shiva

Descripció

En l’activitat es treballa els concepte de canvi climàtic i l’adaptació de les persones i ciutats a les noves condicions. Davant de les altes temperatures, els participants hauran de buscar zones de confort tèrmic, en especial per a les persones vulnerables com poden ser els infants o les persones grans, i els parcs i zones verdes es presenten com a candidates per ser refugis climàtics. Mitjançant l’anàlisi amb els sentits i equips de mesura, l’alumnat podrà aprendre què és un refugi climàtic i decidir si el parc o localització on es desenvolupa l’activitat pot esdevenir-ne un d’adient.

L’activitat està adaptada per a persones amb necessitats educatives especials i/o amb mobilitat reduïda.

 

Objectius

  1. Conèixer les conseqüències del canvi climàtic:
  • Aprendre què és el canvi climàtic i com ens afecta.
  • Conèixer els diferents elements que afecten a la resiliència/adaptació dels éssers vius.
  • Entendre els diferents graus de vulnerabilitat al canvi climatic.

2. Posar en valor els espais verds urbans, especialment com a refugis climàtics:

  • Reflexionar sobre el benestar i el confort tèrmic.
  • Proposar accions que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic.
  • Proposar elements que ens ajudin a tenir un millor confort tèrmic en un espai verd urbà (ombra, làmines d’aigua, paviments drenants i amb materials que no retinguin la calor…).

3.Ser proactius en les problemàtiques ambientals:

  • Crear propostes d’adaptació per al centre escolar i les llars.
  • Comprometre’s en una acció de canvi en l’àmbit domèstic/quotidià.

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada.

Lloc

L’activitat es realitzarà a parcs i jardins del municipi. Els alumnes hauran de portar calçat còmode, gorra, protector solar, aigua i esmorzar.