Els processos de selecció- L’aventura del món laboral

Descripció

A través de la interacció contínua amb l’alumnat, es donaran consells i recomanacions per mostrar a les empreses els punts forts dels/de les estudiants durant els processos de selecció.  Finalment, l’alumnat podrà detectar quins són els errors més habituals en una entrevista personal mitjançant un joc de rol..

Objectius

  1. Donar a conèixer els diversos tipus d’entrevistes laborals.
  2. Transmetre les eines per afrontar de manera efectiva un procés de selecció.

Calendari i Horari

Es determinarà amb cada centre.

Lloc

La xerrada es farà en qualsevol aula del centre educatiu que disposi d’un canó projector de PowerPoint, amb ordinador connectat, projector i pantalla.

El centre ha de designar una persona adulta com a responsable del grup, que ha de ser present durant l’activitat.