Energies renovables

Descripció

En la primera part de l’activitat, el monitor treballa els conceptes d’energia renovable/no renovable, els usos de l’energia per part de la societat actual i la problemàtica mediambiental associada. Amb l’ajuda del material audiovisual es descriuen els diferents tipus d’energia renovable i se’n discuteixen els seus avantatges i inconvenients.

Objectius

  1. Conèixer les fonts d’energia.
  2. Incidir en els impactes negatius dels actuals hàbits de consum d’energia.
  3. Promoure l’adopció d’actituds de compromís cap a la resolució de problemes ambientals.
  4. Establir criteris d’ús d’aparells i d’estalvi d’energia elèctrica.

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada.

Lloc

En una aula de l’escola on es necessitarà un projector de Powerpoint. Durada: 1 hora