Stop soroll….fem salut!

Descripció

Els objectius d’aquesta activitat són diferenciar so i soroll, prendre consciència dels efectes del soroll sobre la salut, tenir l’experiència de mesurar-ne els nivells i idear accions de prevenció. Es fomenta la salut ambiental i el respecte pel medi, especialment considerant la contaminació acústica. És una activitat en la qual es treballa, des de la teatralització, la identificació de sons i sorolls d’activitats quotidianes dels alumnes i s’experimenta com mesurar-ne el nivell. Per fomentar el coneixement de l’entorn amb una visió ambiental l’activitat inclou un “passeig” pels espais que els docents proposen.

Objectius

  1. Conèixer els diferents aspectes relacionats amb la salut ambiental i centrar-se en la contaminació acústica.
  2. Descobrir els sons i sorolls, identificar-ne les fonts i mesurar-ne el nivell.
  3. Sensibilitzar sobre els efectes del soroll en la salut ambiental i la contaminació acústica.

Calendari i Horari

Matí o tarda, a concertar, de dilluns a divendres, al llarg de tot el curs escolar.

Lloc

La xerrada es farà en qualsevol aula del centre educatiu que disposi d’un canó projector de PowerPoint, amb ordinador connectat, projector i pantalla. El centre també assignarà un adult com a responsable del grup, que hi serà present durant l’activitat.