Expressió teatral i mostra de teatre

Descripció

Es basa en una metodologia sorgida del joc de lliure creació, utilitzant la tècnica d’improvisació, basada en la comèdia de l’art i en l’educació per l’art.

El desenvolupament d’aquesta activitat es farà a partir de pràctiques de lectura expressiva, memorització, improvisació, creació de textos teatrals, creació de personatges, disseny i creació de màscares, titelles, atrezzo i vestuari, disseny de cartells i programes de mà, jocs de mímica, iniciació al treball de la veu…

Es farà una mostra de teatre a partir de les creacions fetes pels participants en l’activitat.

Es farà una avaluació basada en el dia a dia que permet al docent observar l’evolució de les actituds de l’alumnat. Se sintetitzarà amb un treball final col·lectiu i interdisciplinari, i es farà una valoració oral conjunta i una altra d’individual escrita.

Objectius

  1. Contribuir al creixement personal a través del desenvolupament del pensament crític i reflexiu, com també de la responsabilitat cívica.
  2. Formar ciutadans participatius en projectes col·lectius de servei a la comunitat.
  3. Contribuir a l’adquisició d’hàbits i metodologia de treball a través del muntatge d’una representació teatral.
  4. Desenvolupar i exercir les capacitats de l’alumnat: concentració, observació, associació i dissociació d’idees, anàlisi, reflexió, sentit del ritme, sentit de l’espai, coordinació de moviments, comunicació, expressió corporal i expressió oral.
  5. Treballar les competències comunicatives i lingüístiques.
  6. Millorar l’ús lingüístic de la llengua catalana en el centre.
  7. Millorar la cohesió social de grup.

Calendari i Horari

Els tallers es fan durant tot el curs a l’escola. Es concreta l’horari i el calendari amb cada centre.

La Mostra de Teatre es fa entre els mesos de maig i juny

Lloc

Mostra de Teatre: Sala de teatre de la Vicentina, al c. de Rafael de Casanova