JugaJuga_Espai d’experimentació i joc lliure per a infants de 2 a 6 anys

Descripció

El JUGAJUGA, és un recurs lúdic i educatiu de préstec,  per a infants de 2 a 6 anys, que pretén despertar la curiositat i la imaginació a partir del joc lliure, sabem que el joc és una font d’aprenentatge per l’infant i que li ofereix un ventall d’oportunitats a l’hora de descobrir nous coneixements i experiències.

El JUGAJUGA, va acompanyat d’una guia didàctica i un inventari dels materials.

Objectius

  • Promoure el desenvolupament psicomotriu dels infants.
  • Promoure el joc lliure i la llibertat de moviment, d’aquesta manera l’infant anirà assolint objectius i desenvolupant capacitats.
  • Acostar materials naturals a l’infant, per tal que estimulin els seus sentits, principalment el tacte.
  • Estimular valors com; compartir, respectar i ajudar.

Calendari i Horari

Aquest recurs està pensat per ser utilitzat com a servei de préstec a les escoles bressol i segon cicle d’educació infantil del municipi.

Les inscripcions es faran per mitjà de l’aplicatiu.

El material de préstec podrà romandre en les escoles bressols o centres educatius durant una setmana.

Lloc

Escoles bressol del municipi i centres educatius de primer cicle d’educació infantil.