Llarga vida als electrodomèstics

Descripció

Aquesta activitat a l’aula pretén donar a conèixer els impactes socials i ambiental derivats del consum irresponsable i la mala deposició dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Es reflexionarà sobre la seva caracterització en relació a les diferents problemàtiques que tenen associades i es descobrirà quina és la gestió que se’n fa per part de l’AMB.

Tanmateix es donen eines als participants perquè puguin fer un bon manteniment dels seus aparells per així allargar-ne la vida útil i prevenir la generació de residus.

L’activitat està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda

Objectius

  1. Contextualitzar l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació a la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
  2. Conèixer els diferents tipus de RAEE i com es gestionen en l’àmbit metropolità (deixalleries metropolitanes i planta de gestió de voluminosos).
  3. Aprofundir en les problemàtiques ambientals i socials vinculades a la seva producció, consum i deposició.
  4. Desenvolupar hàbits relacionats amb el bon manteniment i reparació dels RAEE com a estratègies de prevenció de residus.
  5. Donar a conèixer el servei que ofereix el Millor que nou – Reparat.

Calendari i Horari

De setembre a juliol.

De dilluns a divendres en horari de matí i tarda

Lloc

La xerrada es farà en qualsevol aula del centre educatiu que disposi d’un canó projector de PowerPoint, amb ordinador connectat, projector i pantalla.