Pactes amb l’impacte

Descripció

El taller participatiu Pactes amb l’impacte està pensat perquè les persones participants siguin conscients dels seus actes quotidians en tres dimensions (transport, consum i àmbit domèstic), a través d’una simulació de l’impacte que suposen els seus hàbits quotidians i així adquireixin més eines per reduir l’impacte de les seves accions.

Mitjançant una dinàmica de joc, es parla de sostenibilitat tractant els diferents eixos temàtics del programa i especialment el de recursos i residus i el de mobilitat sostenible.

L’activitat està adaptada per a persones amb necessitats específiques de suport educatiu i/o amb mobilitat reduïda.

Objectius

  1. Introduir els/a les participants a la sostenibilitat.
  2. Entendre la repercussió de les accions quotidianes en el medi (perspectiva social, ambiental i econòmica).
  3. Comprendre com la qualitat de l’entorn afecta a les persones.
  4. Generar actituds proactives envers les problemàtiques ambientals.
  5. Comprometre’s en una acció de canvi en l’àmbit domèstic/quotidià.

Calendari i Horari

De dilluns a divendres en horari de matí i tarda.

Lloc

La xerrada es farà en qualsevol aula del centre educatiu que disposi d’un canó projector de PowerPoint, amb ordinador connectat, projector i pantalla.