Primers auxilis a l’escola

Descripció

Dinàmiques de presentació a l’aula i pràctiques amb el material sanitari.

Continguts bàsics:

  • Telèfon emergències 112
  • Protocol PAS i signes vitals
  • Exploració de la víctima i posicions del pacient
  • Obstrucció de la via aèria i reanimació cardiopulmonar

El contingut de la formació s’adapta a l’edat del destinatari.

Per  fer la part pràctica s’aconsella que el grup tingui un màxim de  30 alumnes.

Duració prevista: 2 hores

Objectius

  1. Millorar la capacitat de resposta de la ciutadania davant situacions d’emergència
  2. Transmetre els coneixements necessaris en primers auxilis als alumnes dels centres educatius del municipi

Calendari i Horari

Data i horari a concertar segons disponibilitat

Lloc

Al mateix centre.

Cal projector i ordinador i espai suficient per fer les pràctiques a l’aula.