Projectes participatius al parc del Pi Gros (Aprenentatge servei AMB)

Descripció

El centre educatiu o entitat pot presentar una proposta de projecte a desenvolupar en un parc o platja metropolità, relacionada amb l’educació ambiental, la biodiversitat, la convivència, el coneixement històric, artístic i/o arquitectònic entre d’altres, que posi en valor el parc o la platja.

Han de ser projectes basats en la metodologia d’aprenentatge i servei (ApS), en els quals els centres educatius i entitats s’impliquen i es vinculen en la promoció i conservació d’un parc o platja proper. Aprenen sobre els parcs i platges i fan un servei a la comunitat per millorar-ne el valor.

Al web de l’AMB es poden consultar diferents experiències realitzades en edicions anteriors: http://www.amb.cat/web/territori/espai-public/projectes-participatius

A l’annex 4 es proposen uns exemples de projectes participatius amb un marc d’actuació definit:

 1. Construcció, col·locació i seguiment de caixes niu d’ocells, refugis per ratpenats, menjadores
 2. Estudi i difusió de la biodiversitat del parc o la platja
 3. Estudi i difusió de la biodiversitat del llac o bassa naturalitzada
 4. Intervenció i manteniment d’un espai participatiu del parc
 5. Guiatges ambientals de descoberta del parc o la platja
 6. Construcció dels jocs de la Jugatecambiental
 7. Creació d’itineraris
 8. Recuperació i seguiment dels sistemes dunars
 9. Estudi de microplàstics de les platges metropolitanes
 10. Tinença responsable de gossos als parcs metropolitans
 11. Els parcs, un patrimoni històric

El centre educatiu ha de programar i desenvolupar un mínim de 3 accions al parc o platja per a cada grup classe durant el curs escolar, en les que es treballaran els objectius de coneixement i sensibilització envers els valors  esmentats en aquest document i es portaran a terme accions relacionades amb l’aprenentatge i servei establerts. Aquestes podran ser dirigides per un expert que assessora el projecte o bé realitzades de manera autònoma.

El suport a la promoció de projectes participatius va adreçat a centres educatius i entitats de l’àrea metropolitana de Barcelona:

– Centres educatius: escoles, instituts, escoles d’adults, UECs, etc.

– Entitats: esplais, joves, gent gran, veïnals, culturals, etc.

La sol·licitud de projecte participatiu ha de ser presentada a l’AMB per l’ajuntament, amb el compromís signat del centre educatiu o entitat.

Per aconseguir que es faci un projecte participatiu a cadascun del parcs i platges metropolitans, si hi ha més d’una sol·licitud per a un mateix espai farem servir aquests criteris:

– La qualitat de la proposta presentada.

– Que el centre educatiu o entitat sigui propera al parc o platja (amb un radi de distància d’1 km aproximadament).

– Que siguin projectes que integrin diferents centres educatius o entitats i que continguin activitats de coordinació entre aquestes.

– En aquells parcs que pertanyen a diferents municipis es valoraran els projectes conjunts que contemplin coordinacions entre les respectives administracions locals.

Objectius

 1. Fomentar la participació, implicació i vinculació dels centres educatius i entitats en la conservació i promoció de l’entorn proper.
 2. Promoure l’aprenentatge vivencial a través de la pràctica als parcs i les platges metropolitans.
 3. Posar en valor el servei a la comunitat mitjançant els projectes d’aprenentatge i servei.
 4. Promoure els parcs i les platges metropolitans com a espais d’aprenentatge i recerca.

Objectiu específic de la línia de treball “Pla de millora de la biodiversitat dels parcs i platges metropolitans”:

 •     Disposar d’informació sobre la fauna i flora dels parcs i platges metropolitans, donar-la a conèixer i sensibilitzar a la població sobre la necessitat de preservar-la i documentar-la i de la        importància d’aquests espais per a la biodiversitat.

Lloc

Al Parc del Pi Gros