Quina tela !

Descripció

L’activitat permet aprofundir sobre l’origen i la confecció de la roba que utilitzem  diàriament i aprendre com podem reduir i prevenir la generació de residus tèxtils a través dels mercats d’intercanvi.

Es dóna l’opció de concloure amb un taller de fabricació d’un portaentrepans, reutilitzant una peça de tela. Per les característiques de l’activitat, també es farà èmfasi en els hàbits sostenibles i les bones pràctiques en relació amb el  consum i  les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) i es donarà a conèixer el paper de l’AMB en la gestió dels residus.

Per a la fabricació del portaentrepans és necessari que l’aula disposi d’un punt de llum.

Consulteu  l’adaptació de l’activitat per a alumnat amb NEE.

Objectius

  1. Donar a conèixer la importància de reduir i reutilitzar els residus.
  2. Promoure pràctiques sostenibles lligades al consum.
  3. Donar a conèixer els diferents teixits, tant sintètics com naturals, de què està feta la roba.
  4. Aprendre a valorar les opcions de compra d’acord amb els residus futurs que generaran un cop usats.
  5. Valorar l’impacte ambiental i social que té la nostra forma de consumir.
  6. Descobrir els mercats d’intercanvi.

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada

Lloc

En una aula de l’escola. Durada: 1 h.30 min