Taller de Civisme i Convivència

Descripció

Metodologia

L’acció consisteix en un taller participatiu on l’alumnat aprèn i/o recorda conceptes globals sobre civisme, valors i respecte al medi ambient, a l’espai públic i envers les altres persones. Mitjançant la projecció d’una presentació i una dinàmica grupal, els i les alumnes analitzen situacions i actituds quotidianes pel que fa a la tinença de mascotes, el reciclatge, el respecte al mobiliari urbà i la convivència als espais públics, incidint en la responsabilitat de tots i totes.

Esquema de la sessió

 • Presentació de les agents cíviques que impartiran l’activitat, es farà una breu i ràpida descripció del servei i de les tasques que realitzen.
 • Presentació de la sessió.
 • Projecció de la presentació amb intervencions dels infants i explicacions per part de les agents cíviques.
  • Continguts:
   • Convivim amb totes les persones:
    • Es transmet als infants la importància de la bona convivència i el lleure a la ciutat, fent que entenguin que tenen dret a jugar i gaudir al carrer però a la vegada també tenen el deure de respectar a les altres persones dins de l’espai públic i de joc, compartint, evitant molèsties al veïnat, respectant l’espai i l’entorn, etc.
   • Respectem el mobiliari del carrer:
    • Es difon als infants el valor de la cura del mobiliari urbà i el sentiment de pertinença, traslladant la idea de tractar els mobles com si fossin els de casa seva, per tal de mantenir una ciutat més nova i cuidada.
   • Tinguem cura dels parcs, les places, els carrers i els espais naturals:
    • S’explica als infants la importància del reciclatge, la separació de residus i la correcta distribució d’aquests. També se’ls explica que hi ha alguns elements que s’han de portar a la deixalleria i que no s’han d’abandonar al carrer.
   • Cuidem les nostres mascotes:
    • S’expressa als infants la importància de cuidar i d’educar les mascotes tant a casa com a l’espai públic, fent-los reflexionar sobre la pròpia salut dels animals i de les persones que conviuen amb ells a la ciutat.
 • Dinàmica grupal:
  • Teatre: Es du a terme una representació teatral d’un acte incívic en grups perquè l’identifiquin i expliquin quina és l’acció correcta que li correspon.
  • Memory: Es juga al joc del memoy cívic, on hi apareixen imatges d’accions cíviques que s’han de relacionar amb les incíviques, tot fent una reflexió.
 • Posada en comú i valoració grupal reforçant els continguts treballats a l’aula.

Objectius

 • Adquirir hàbits saludables pel que fa al respecte a les persones, a l’entorn i al medi ambient.
 • Motivar els comportaments i actuacions cíviques i les bones pràctiques de convivència aplicats als espais de vida dels infants.
 • Aprendre quina és la importància del civisme actiu en l’ús i la conservació dels espais públics i el mobiliari urbà.
 • Fomentar la separació dels residus i la reducció de la contaminació.
 • Sensibilització en matèria de la tinença responsable de mascotes.

Calendari i Horari

Durant el curs (preferiblement dies alterns, si són cursos diferents).

El taller es durà a terme en una sessió d’una hora.

Lloc

Centres educatius de primària de Sant Vicenç dels Horts.