Tanquem el cicle

Descripció

Aquesta activitat a l’aula pretén donar a conèixer el cicle dels residus des del moment que se separen fins que esdevenen materials nous que s’incorporen a la cadena productiva. Se centrarà en els materials que componen determinats béns de consum quotidià fent èmfasi en la importància de reciclar-los per poder generar nous recursos i evitar així la sobreexplotació dels recursos naturals.

Consulteu l’adaptació de l’activitat per a alumnat amb NEE.

Objectius

  1. Donar a conèixer el cicle residu-recurs.
  2. Contextualitzar l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació amb la gestió de residus.
  3. Donar a conèixer els diferents materials de què estan formats els béns de consum quotidians.
  4. Comprendre el concepte de sostenibilitat lligat al procés de producció de béns de consum.
  5. Valorar la necessitat de participar en la bona gestió dels residus per tal de reduir els recursos naturals utilitzats en la producció de béns de consum.
  6. Consolidar alguns hàbits sostenibles en relació amb una gestió dels residus correcta.

Calendari i Horari

De dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons la petició efectuada.

Lloc

En una aula de l’escola. Durada: 1 h. 30 min