Visita guiada a les instal·lacions de tractament d’aigües metropolitanes

Descripció

Cal fer reserva prèvia per a la visita guiada de la instal·lació seleccionada.

Les instal·lacions que es poden visitar són:

  • Estació depuradora de Gavà i Viladecans
  • Estació depuradora del Baix Llobregat
  • Estació depuradora de Sant Feliu de Llobregat
  • Estació depuradora del Prat de Llobregat
  • Museu de les aigües

Visita guiada de la instal·lació de tractament d’aigua escollida, amb una durada aproximada d’1 hora i 30 minuts. No inclou el transport.

Depenent de la disponibilitat, hi ha la possibilitat de realitzar l’activitat en anglès.

Objectius

  1. Els problemes de l’aigua. Prendre consciència dels problemes mediambiental causats per una mala gestió de l’aigua.
  2. On van a parar les aigües residuals? Donar conèixer el cicle de l’aigua i el funcionament de les instal·lacions i els sistemes de tractament d’aigua existents.
  3. Què hem de fer i què no hem de fer amb l‘aigua? Ensenyar bons hàbits de comportament a l’hora de fer un ús racional de l’aigua per part dels ciutadans, així com el bon ús de les instal·lacions i dels sistemes de tractament d’aigua existents.

Calendari i Horari

Depèn de la disponibilitat de la instal·lació de tractament d’aigua seleccionada.

Lloc

La instal·lació de tractament d’aigua seleccionada serà el lloc de trobada per a la visita guiada.

Grups d’entre 10 i 20 persones aproximadament.