Ajuntament i entitats engeguen una nova edició dels patis oberts i dels tallers d’estudi assistit

  • Es tracta de projectes que consoliden un entorn educatiu que afavoreix el desenvolupament i la cohesió d’infants i joves

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, torna oferir dues iniciatives que afavoreixen que els infants gaudeixin d’espais de relació i tinguin suport en els seus estudis. Es tracta dels programes de patis oberts i els tallers d’estudi assistit, que són gestionats per l’Ajuntament i les entitats socioeducatives del municipi: la Fundació Bayt al-Thaqafa, Casal Infantil i Juvenil El Quijote, Fundació Trab-or i Fundació Maria Auxiliadora. Aquests projectes tenen la finalitat de potenciar la igualtat d’oportunitats i afavorir l’èxit escolar entre l’alumnat de Sant Vicenç dels Horts.

La regidora d’Educació, Patricia Higueras, ha remarcat la importància del treball conjunt entre consistori i entitats educatives: “Fruit del treball en xarxa i d’estreta col·laboració estem millorant les condicions de l’alumnat més enllà de l’àmbit escolar, tot incrementant el temps d’atenció que reben i l’efectivitat de les accions educatives. Centres, Ajuntament i les quatre entitats socioeducatives treballem colze a colze pel bé de l’alumnat, i això és clau per esdevenir un referent educatiu des de fa molts anys”.

Patis oberts dels centres de Primària

En primer lloc, es tornen a obrir els patis de les escoles com a espais d’ús públic per a les famílies i infants fora de l’horari escolar. Els patis oberts tenen com a finalitat promoure temps de convivència entre infants i joves i pares i mares tot facilitant-los que puguin gaudir dels espais i les activitats properes al seu barri tant si són alumnes i famílies de l’escola com si no ho són. Els patis oberts permeten establir continus entre l’educació formal i no formal i afavorir la convivència entre alumnes i famílies. Els patis s’obriran en horari no lectiu, a les escoles publiques de primària, de dilluns a divendres de 16 a 17.30 h.

L’espai disposarà de la dinamització d’un/a monitor/a que conduirà les activitats que es portaran a terme en el pati del centre. Per accedir-hi no cal fer inscripció prèvia i els infants i famílies hi poden anar sense necessitat de ser alumnes d’aquell centre educatiu. Com a novetat, aquest curs està prevista la compra de material esportiu i recreatiu o artístic per a dinamitzar aquests espais.

Tallers d’estudi assistit

Per altre banda, s’han iniciat els 26 tallers d’estudi assistit per l’alumnat de Primària i Secundària. És una acció educativa que es duu a terme en horari extraescolar amb la finalitat d’ajudar a l’alumnat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorint una actitud positiva envers l‘aprenentatge i col·laborant  en l’assoliment de les competències bàsiques.

Posted in Educació