Convocatòria 2022 d’ajuts municipals

Convocatòria 2022 d’ajuts municipals per fer front al lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual

  • Es poden demanar les prestacions socials fins al 27 de gener de 2023, presencialment al SIAC o a través del web municipal

Les famílies que hagin destinat més del 30% dels ingressos a pagar les mensualitats del lloguer o les quotes hipotecàries de casa seva, ja poden demanar les prestacions econòmiques de caràcter social que ha convocat l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, relatives a l’any 2022. El termini és fins al 27 de gener.

La regidora d’Habitatge Social, María Peláez, ha assenyalat: “Des del Govern Municipal hem destinat cada any molts recursos a donar suport a les famílies pel manteniment de l’habitatge. És un compromís ferm, som al costat de les persones que ho necessiten”.

A més, els principals requisits per acollir-se a aquesta convocatòria són:

  1. Que la renda mensual de lloguer o quota hipotecària no sigui superior a 800€/mes a excepció de famílies nombroses que pot ser fins a 900€/mes
  2. Els ingressos de la unitat de convivència relatius a l’any 2021, que són els que es consideren per a la valoració, no poden superar 2.35 IRSC

Tota la documentació i la sol·licitud, així com la informació detallada, la trobareu disponible al web municipal i s’haurà de presentar juntament amb la documentació específica. Podeu consultar aquí les Bases reguladores específiques.

Recordeu que a l’Oficina Local d’habitatge podreu resoldre els dubtes mitjançant la bústia de correu habitatge@svh.cat , o bé telefònicament al 936 029 200 ext. 4389 o 4393. Per ser atesos presencialment cal demanar cita prèvia als mateixos telèfons.

Com presentar les sol·licituds?

Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració pública, d’acord amb allò establert a l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPACAP, és per això que el lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Les persones físiques, el lloc de presentació de les sol·licituds serà mitjançant el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o presencialment en el SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana) situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 105-113, mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar:

Disposeu del servei d’assistència SIAC 360º per a la tramitació electrònica a la ciutadania i empreses a través del número de telèfon 93 656 11 11, en horari d’atenció de 8 a 20 h. En cas de trucar fora d’aquest horari, el servei SIAC 360º disposa de la funcionalitat “Truca’m” que consisteix en enviar un formulari amb les dades de persona o empresa per tal que li retornin la trucada en la franja horària escollida (matí de 8 a 14 h o tarda de 15 a 20 h).

Posted in Habitatge