El nou servei de manteniment de parcs i jardins millorarà la sostenibilitat i la tecnificació al sector de la plana i el riu

  • El nou contracte, assignat a l’empresa Ambitec, renova la maquinària amb vehicles amb etiqueta ECO i aparells elèctrics, millora l’organització del servei i posa en marxa un nou Pla de gestió de residus. 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va presentar el 27 de març el nou servei de manteniment de Parcs i Jardins al sector Plana-Riu, en un acte al Parc de la Foneria. El manteniment dels espais verds de la ciutat està dividit en dos sectors: barris-muntanya i sector Plana-Riu. Mentre el primer està adjudicat CET IRIS, el segon s’ha assignat recentment a Ambitec. Les tres principals novetats d’aquest nou contracte són la renovació de la maquinària amb vehicles ECO i aparells elèctrics, les millores organitzatives i el nou Pla de gestió de residus.

Renovació de la maquinària

Entre les millores tècniques més rellevants, s’hi troba la renovació i ampliació dels vehicles, tots amb distintiu ECO, amb la compra de furgonetes, un camió, un camionet, un furgó i una furgoneta. També hi ha més maquinària específica, la majoria elèctrica, com airejadors, bufadors, desbrossadores i segadores, que permeten millorar treballs que abans eren manuals, fer-los més precisos i reduir sorolls i contaminació. Al mateix temps, el nou servei incorpora millores en els retalls, segues i en la neteja de superfícies, sorrals, desherbatge i tractaments fitosanitaris biotecnològics no químics. 

Millores organitzatives

La presentació del nou servei de manteniment de Parcs i Jardins al sector Plana-Riu també ha servit per explicar els canvis en l’optimització del personal, com la fusió de l’equip d’arbrat i desbrossament amb l’equip de reg, i l’entrada d’una plataforma web integral de gestió de l’espai verd, georeferenciada i connectada amb els serveis de l’Ajuntament.

Pla de gestió de residus

En aquest servei s’aplicarà un Pla de gestió de residus basat en la reducció de la quantitat i la toxicitat dels residus, i en la reutilització dins els espais verds. S’utilitzarà fauna auxiliar en funció del tipus d’espècie de planta i, per evitar els tractaments químics, s’empraran recursos com caixes niu, espais per a insectes, escocells florits i creació de refugis en troncs. 

Posted in Medi ambient, Serveis municipals