El pròxim dissabte, 17 de juny, es constituirà el Ple de l’Ajuntament

  • Els regidors i regidores resultants de les eleccions del 28 de maig prendran possessió del càrrec, i votaran per escollir l’Alcaldia de la ciutat

El mandat 2023-2027 s’inicia el pròxim dissabte, 17 de juny, a les 12 h, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. Aquell dia es constituirà el Ple de l’Ajuntament, conformat pels regidors i regidores que van sorgir escollits a les eleccions del 28 de maig. El funcionament de l’acte serà el següent:

  • Constitució de la mesa d’edat. La presidència del plenari la formaran el/la regidor/a més jove i el/la més veterà/-ana, que conformaran el que s’anomena mesa d’edat. Seran les persones encarregades de vetllar pel desenvolupament de l’ordre del dia.
  • Acreditació de la personalitat de les persones electes. La mesa comprovarà l’acta de proclamació de les persones candidates que hi assisteixin a la sessió constitutiva i la documentació relativa a la identitat. Un cop comprovat que hi assisteix la majoria absoluta del seus membres, declararà constituït el ple municipal.
  • Jurament o promesa del càrrec. El secretari municipal llegirà la fórmula de promesa o jurament del càrrec. Els regidors i regidores seran cridades per prestar el jurament, com a requisit per a la pressa de possessió del càrrec.
  • Presentació de candidatures a l’alcaldia. El president de la mesa preguntarà a les persones que han encapçalat la llista electoral si volen presentar la seva candidatura a l’alcaldia.
  • Elecció de la presidència. A continuació, es procedirà a l’elecció de l’Alcaldia a partir de les candidatures presentades. Cada regidor/a emetrà un vot, que dipositarà en una urna que custodia la mesa d’edat. Obté l’Alcaldia el regidor o regidora que aconsegueixi majoria absoluta en una primera votació. Si no aconsegueix majoria absoluta, queda elegit qui encapçali la llista més votada.
  • Transmissió de la presidència a l’alcalde o alcaldessa. El president de la mesa d’edat, un cop elegida la persona que ha d’ostentar l’alcaldia, li traspassa la presidència del ple, amb lliurament de la vara d’alcalde, com a gest simbòlic de l’assumpció de la direcció municipal.
  • Parlaments dels grups municipals. Un cop escollida l’Alcaldia, els regidors i regidores que encapçalen les diferents candidatures representades al consistori faran un parlament. Igualment, l’Alcaldia s’adreçarà al Ple amb un parlament.

Aquest Ple suposa el tret de sortida del mandat. En el que se celebrarà al mes de juliol, es votaran les responsabilitats del govern municipal i la distribució de les regidores, que haurà promogut el batlle. Recordem que tots els Plens són públics, i s’hi pot assistir lliurement (l’aforament és limitat). També s’emeten en directe per Ràdio Sant Vicenç, per Sant Vicenç TV i pel web de videoactes de l’Ajuntament.

Posted in Ple municipal