L’Ajuntament ofereix a la ciutadania europea resident a Sant Vicenç dels Horts inscriure’s al cens electoral per a les eleccions europees

  • El termini acaba el 30 de gener i els comicis se celebraran el 9 de juny de 2024

El 9 de juny de 2024 se celebren eleccions al Parlament Europeu. Els ciutadans de la UE no espanyols residents a Espanya podran votar si estan en el cens electoral i són majors d’edat el dia de la votació. Per a la inclusió en el cens electoral, es requereix la inscripció prèvia al padró municipal i haver manifestat la voluntat d’exercir el dret de sufragi actiu a les eleccions al Parlament Europeu a Espanya.

Com inscriure’s

Les inscripcions es poden fer personalment a l’Ajuntament, per internet o per correu postal.

Les inscripcions hauran de fer-se com a molt tard el 30 de gener de 2024. Les manifestacions presentades després d’aquesta data, incloses les que puguin presentar-se per reclamació de les dades d’inscripció en el cens electoral, no s’incorporaran al cens.

Posted in Tràmits