L’Ajuntament presenta a la Diputació 30 projectes per a la millora de la ciutat, que suposen 1,2 milions d’euros en ajuts directes

 • Entre les subvencions sol·licitades, destaquen actuacions de feminisme, d’educació i de promoció de l’ocupació i l’activitat empresarial, entre d’altres
 • A més dels diners, el Consistori també opta a recursos tècnics, com ara la redacció de documents, l’accés a espais o la provisió de bens i equips

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha presentat a la Diputació de Barcelona un total de 30 projectes amb l’objectiu de rebre una subvenció per tirar-los endavant. En total, l’ajuda ascendeix a 1,2 milions d’euros. Diferents departaments municipals han gestionat les peticions, que ja s’han fet arribar a l’ens supramunicipal i que permetran tirar endavant actuacions destacades en àmbits com el feminisme, l’educació, i la promoció de l’ocupació i l’activitat empresarial, entre d’altres.

L’alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, destaca “el paper clau que juguen les administracions supramunicipals en l’aplicació de les polítiques públiques”. El batlle ha agraït “l’esforç dels diferents departaments municipals per gestionar un alt volum de sol·licituds, de tal manera que Sant Vicenç dels Horts es pot beneficiar de molts recursos econòmics i tècnics per millorar la qualitat de vida dels vicentins i les vicentines”.

Una partida important és la referent al suport a les persones emprenedores i a les empreses, valorada en 1 milió d’euros, per la qual se sol·licita una subvenció del 50%. L’ajut servirà per finançar el centre local de serveis a les empreses, un punt de referència que dona cobertura a usuaris/àries de Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma, Cervelló, Torrelles, la Palma, Corbera i Vallirana. L’import cobriria un període de 4 anys.

A més dels diners, l’Ajuntament també opta a recursos tècnics, com ara la redacció de documents (plans de seguretat, enquestes, etc.), l’accés a espais o la provisió de bens i equips. 

 

RECURSOS ECONÒMICS SOL·LICITATS A LA DIPUTACIÓ

Protecció Civil

 • Finançament del departament de Protecció Civil
  • Import total: 36.000 euros
  • Import sol·licitat: 8.000 euros
 • Treballs forestals d’obertura de franges:
  • Import total: 24.090,89 euros
  • Import sol·licitat: 19.272,71 euros

Feminisme

 • Implementació del III Pla d’Igualtat de gènere: 
  • Import total: 18.528 euros
  • Import sol·licitat: 15.748,80 euros
 • Abordatge de les violències masclistes:
  • Import total: 18.980 euros
  • Import sol·licitat: 16.133 euros

Educació

 • Acompanyament a la trajectòria educativa:
  • Import total: 45.000 euros
  • Import sol·licitat: 45.000 euros
 • Programa formació inserció (PFI) i plans transició treball (PTT):
  • Import total: 47.750,95 euros
  • Import sol·licitat: 47.750,95 euros

Esport

 • Cursa popular:
  • Import total: 15.000 euros
  • Import sol·licitat: 15.000 euros

Salut pública i consum

 • Servei de mediació en consum:
  • Import total: 22.058,63 euros
  • Import sol·licitat: 22.058,63 euros
 • Serveis públics de consum (OMIC i OCIC):
  • Import total: 44.117,27 euros
  • Import sol·licitat: 44.117,27 euros
 • Activitats de Promoció de la Salut:
  • Import total: 44.100 euros
  • Import sol·licitat: 22.050 euros
 • Seguretat alimentària:
  • Import total: 22.638,72 euros
  • Import sol·licitat: 11.319,36 euros
 • Sanitat ambiental (control legionel·la i plagues):
  • Import total: 56.413,20 euros
  • Import sol·licitat: 28.206,60 euros

Comerç

 • Suport al grup motor de comerciants/empresariat Vila Vella:
  • Import total: 37.400 euros
  • Import sol·licitat: 20.000 euros
 • Prevenció de residus plàstics d’un sol ús:
  • Import total: 5.000 euros
  • Import sol·licitat: 5.000 euros
 • Plataforma i aplicació Santvicard:
  • Import total: 78.500 euros
  • Import sol·licitat: 20.000 euros

Arxiu municipal i memòria democràtica

 • Donar a conèixer la memòria democràtica vicentina:
  • Import total: 4.180 euros
  • Import sol·licitat: 4.180 euros
 • Restauració de documents:
  • Import total: 532,40 euros
  • Import sol·licitat: 532,40 euros

Ocupació i empresa

 • Suport a les persones emprenedores i a les empreses:
  • Import total: 1.015.520 euros
  • Import sol·licitat: 566.620 euros
 • Pla de millora dels PAE’s Barruana / Can Coll:
  • Import total: 73.740 euros
  • Import sol·licitat: 44.244 euros
 • Reformulació del Servei Local d’Ocupació:
  • Import total: 79.272 euros
  • Import sol·licitat: 59.454 euros
 • Pla estratègic per combatre l’atur estructural del municipi:
  • Import total: 53.000 euros
  • Import sol·licitat: 31.800 euros

Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Agenda i avaluació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible:
  • Import total: 12.000 euros
  • Import sol·licitat: 10.000 euros
 • Transmetem els ODS a través del teatre:
  • Import total: 12.000 euros
  • Import sol·licitat: 10.000 euros
 • Pla municipal d’educació per la ciutadania global:
  • Import total: 71.000 euros
  • Import sol·licitat: 50.000 euros
 • Pla estratègic. Sant Vicenç, Pallejà, Santa Coloma i La Palma:
  • Import total: 43.000 euros
  • Import sol·licitat: 25.800 euros
 • Planificació per una ciutadania global a Sant Vicenç dels Horts:
  • Import total: 10.420 euros
  • Import sol·licitat: 8.000 euros

Promoció cultural

 • Ciutat envers:
  • Import total: 28.000 euros
  • Import sol·licitat: 10.000 euros

Participació ciutadana

 • Finançament en l’àmbit de la participació ciutadana:
  • Import total: 13.000 euros
  • Import sol·licitat: 8.000 euros

Seguretat

 • Pla local de seguretat Sant Vicenç dels Horts:
  • Import total: 12.000 euros
  • Import sol·licitat: 6.000 euros

Urbanisme

 • Modificació del PGM:
  • Import total: 48.400 euros
  • Import sol·licitat: 29.040 euros
Posted in Serveis municipals