Les autoritats recorden que està prohibit omplir piscines privades així com aquelles sense sistema de recirculació d’aigua

  • L’ús de les instal·lacions públiques sí està permès en la fase d’excepcionalitat per sequera

L’Ajuntament fa una crida a la col·laboració ciutadana pel compliment de les restriccions de la fase d’excepcionalitat per sequera, per evitar el malbaratament d’aigua durant l’estiu, segons allò recollit al pla de sequera aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest sentit, la Generalitat estableix la prohibició d’omplir piscines privades així com tampoc de qualsevol tipus sense sistema de recirculació d’aigua. Tampoc es permet el reompliment total de piscines sense rehabilitar o sense modificació del vas, com ara piscines desmuntables de temporada.

El pla també detalla algunes excepcions:

  • Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total en el cas de les piscines de nova construcció, per raó de rehabilitació o modificació del vas d’aigua, amb la corresponent llicència del departament municipal d’Urbanisme
  • Piscines d’ús públic i d’ús privat que disposin de sistema de recirculació en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals, d’establiments turístics, centres esportius, instal·lacions juvenils degudament inscrites, centres lúdics o similars, col·legis majors, i també piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris
  • Es permet l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinada al bany d’infants en centres educatius
  • També es poden omplir piscines d’aigua de mar sense connexió a la xarxa d’abastament i sanejament públiques

El consistori demana la col·laboració ciutadana en cas de detectar qualsevol malbaratament d’aigua emplenant piscines que no compleixin els requisits anteriorment detallats. En aquests casos, cal avisar la Policia Local, al telèfon 93 656 61 61.

Per a més informació sobre les restriccions que impliquen la fase d’excepcionalitat per sequera, podeu consultar la web de l’Agència Catalana de l’Aigua

https://sequera.gencat.cat/ca/la-sequera/preguntes-frequeents/?category=ciutadania#

Posted in Medi ambient