Les empreses de Sant Vicenç dels Horts apliquen mesures d’estalvi d’aigua per l’entrada en Emergència 1 del Pla de Sequera

  • Les restriccions es poden trobar al Pla d’emergència municipal per sequera, i inclouen, entre d’altres, la regulació de l’ús d’aigua potable per reg, per neteja o per usos esportius i lúdics.

Sant Vicenç dels Horts es troba en fase d’Emergència 1 per sequera. Arribats a aquest punt, el Pla d’emergència en situació de sequera de Sant Vicenç dels Horts contempla una sèrie de mesures aplicables a diferents públics. En el següent article destaquem les que afecten més directament a les empreses:

  • AL-09: Regulació de l’ús d’aigua potable per reg.

Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat. Només s’admet l’ús d’aigües no procedents de xarxa municipal d’aigua potable per a reg quan es justifiqui en la supervivència d’arbrat de caràcter singular o monumental en espais públics.

  • AL-10: Regulació de l’ús d’aigua potable per neteja.

Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi a establiments comercials de neteja de vehicles, i que aquests compleixin amb la normativa.

  • AL-11: Anul·lació fonts ornamentals.

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina.

  • AL-13: Regulació de l’ús d’aigua potable per usos esportius i lúdics
  • EX-02: Regulació de l’ús d’aigua potable per refrigeració
  • EX-03: Regulació de l’ús d’aigua potable per proves d’estanqueïtat
  • EM-I-01: Aplicació exprés de sancions en cas de consums no permesos d’aigua de xarxa

Tanmateix, les industries han de reduir el 25% el seu consum d’aigua i fer un pla d’estalvi, segons la guia i informació que apareix als Plans d’estalvi per als usos industrials i assimilables.

Per a més informació, consulta l’espai monogràfic de sequera.

Posted in Medi ambient