Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet la inscripció al padró d’habitants per alta de nou resident al municipi, per naixement o per canvi de domicili dins el municipi.

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Sol·licitud d’un document que justifica l’adreça d’una persona tal i com consta actualment en el padró municipal d’habitants.

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica fefaentment l’empadronament d’una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir, del temps de residència amb anterioritat), de diverses persones que conviuen en un mateix […]