Aquest tràmit serveix per concertar visita al barri amb l’alcalde i explicar-li presencialment propostes, consultes o iniciatives. El calendari d’assistència de l’alcalde a cada barri és el següent: A PEU DE BARRI – Sant Roc 6 de febrer De 18 […]

Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l’ús i tinença d’armes d’aire o gas comprimit, és a dir, armes de 4a categoria, tant del tipus A (carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble […]

Aquest tràmit permet atorgar diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d’un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

Tràmit Online:    https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet atorgar diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d’un títol individual per a cada una de les persones membres […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit dóna dret a demanar la responsabilitat de les Administracions públiques per les lesions que pateixin els particulars en la seva persona o qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d’un dany, la prestació d’un servei de manera correcta, el retorn de […]

Aquest tràmit us permet presentar un avís, suggeriment o queixa que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com les idees que ajudin a millorar el servei prestat per l’Ajuntament.

Tràmit Online:   https://efact.eacat.cat/bustia/sendInvoicView.htm Aquest tràmit permet als proveïdors de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que hagin lliurat un bé, un subministrament o un servei, presentar la corresponent factura al Punt General de Factures Electròniques de les Administracions Públiques de […]

Tràmit Online:    https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software El Certificat digital FNMT de persona física és un certificat electrònic expedit per la FNMT-RCM. Aquest certificat, també conegut com Certificat de Ciutadà o d’Usuari, és un document digital que conté les seves dades identificatives. Li permetrà […]

Tràmit Online:   https://www.idcatmobil.cat/ L’idCAT Mòbil és el nou sistema d’identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils que el Consorci AOC, en col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar […]

Aquest tràmit permet obtenir un certificat digital idCAT. L’idCAT Certificat és un identificador digital que s’instal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions com, […]