Nous horaris per accedir en vehicle a Vila Vella a través del carrer de Mossèn Josep Duran

  • S’hi pot circular durant els matins, de dilluns a divendres, després de l’entrada escolar, entre les 9.30 i les 13 h i entre les 23 i les 7 h.

L’Ajuntament ha flexibilitzat els horaris per accedir en vehicle motoritzat a la zona pacificada de Vila Vella, a través del carrer de Mossèn Josep Duran. Així, s’hi pot circular durant els matins de dilluns a divendres no festius, mentre no hi hagi entrada i sortida d’infants a les escoles, és a dir, entre les 9.30 i les 13 h. També s’hi podrà accedir entre les 23 i les 7 h.

A les tardes i els caps de setmana l’accés per a vehicles es mantindrà només per a vehicles autoritzats. La senyalització ja s’ha instal·lat al carrer de Josep Mossèn Duran, per informar del canvi dels horaris.

Els horaris d’accés queden de la manera següent:

Circulació prohibida per a vehicles no autoritzats

  • De dilluns a divendres: de 7 a 9.30 h i de 13 a 23 h
  • Dissabtes, diumenges i festius: de 7 a 23 h

L’accés autoritzat per a la distribució de mercaderies serà de 9.30 a 13 h, sempre que es compleixi amb el requisits següents:

  • Laborables: tots els vehicles (màx. 3,5 t)
  • Dissabtes no festius: només vehicles autoritzats

Diumenges i festius no es pot fer distribució de mercaderies.

Posted in Territori i mobilitat